Stupa v České republice

Výjimečná stupa v České republice

Pod osobním vedením J.S. Tsori Rinpočheho bude Tertön Foundation budovat v České republice unikátní buddhistický monument, tzv. stupu. Naším cílem je vystavět stupu tvarem i rozměry podobnou světoznámé buddhistické stupě v Boudhanath v Káthmandu.

Vizualice stupy v České republice

Historie stavění stup

Stupy se v buddhistické tradici začaly budovat jako svatyně pro uchování tělesných ostatků Buddhy Šákjamuniho před zhruba 2.500 lety. Po jeho smrti byly jeho ostatky rozděleny do osmi velkých stup v osmi zemích. Sedm z nich bylo o pár století později otevřeny králem Ašókou, velkým podporovatelem buddhismu, který chtěl přerozdělit Buddhovy ostatky a přinést tak požehnání do co nejvíce míst ve své říši. Podle tradičních textů nechal Ašóka vystavět pro drahocenné Buddhovy relikvie 84.000 stup a u mnoha z nich můžeme dodnes obdivovat jeho slavné kamenné sloupy s vytesaným poselstvím.

S přenosem buddhismu do Tibetu a jiných zemí se tak začaly stavět stupy v mnoha částech Asie. Jejich architektura se měnila, ale účel zůstal stejný – zprostředkovat bezprostřední přístup k požehnání Buddhy a jeho pokročilých žáků. Tibetští lamové, kteří museli tradici stavění a plnění stup studovat několik let, postavili v Tibetu a jiných zemích tisíce a tisíce těchto monumentů. Poté, co bylo spoustu držitelů této vzácné tradice nuceno opustit svou vlast po čínské okupaci Tibetu, začaly se stupy v tibetském stylu stavět po celém světě.

Symbolika a užitek stup

Tradiční buddhistické texty říkají, že stupy přinášení nezměrný užitek všem, kteří je staví nebo se s nimi setkají. Stejně tak mají stupy velmi blahodárný vliv na své okolí, přírodu a přírodní živly.

Stupy symbolicky reprezentují obrovskou škálu Buddhových učení jako například deset ctnostných činů, tři Klenoty, šest dokonalostí, čtyři nezměrnosti, pět druhů sil, osmidílnou šlechetnou stezku a další. Proporce stup odpovídají proporcím Buddhy sedícího v meditační pozici na trůně, tvary odpovídají pěti elementům a vnější detaily připomínají jednu z osmi důležitých událostí v životě historického Buddhy našeho věku. Proto se říká, že stupy mají sílu tzv. vysvobození skrze uzření (tib. མཐོང་གྲོལ་ [thong dröl]) – pokud je naše mysl otevřená a připravená, můžeme pouhým pohledem na stupu rozpoznat, jakými věci doopravdy jsou. Stejně tak například vítr, který ovívá stupy, je podle Buddhových učení schopen vnést do okolního prostředí harmonii a inspirovat bytosti k láskyplnému jednání.

V několika svých rozpravách se svými žáky Buddha Šákjamuni učil, že skrze stavbu stup mohou praktikující nahromadit neuvěřitelné množství dobrých dojmů. Díky těmto zásluhám se nejen budeme v dalších životech setkávat s vysvobozujícími učeními Buddhy, ale také budeme oplývat dlouhým životem, zdravým a pohledným tělem, příjemným hlasem a dalšími skvělými znaky.

Boudhanath stupa v Káthmandu